Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı

Kemal YURTNAÇ - Yozgat Valisi

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Kazım ARSLAN - Yozgat Belediye Başkanı

Yönetim Kurulu Üyesi

Muammer YANIK - Yozgat İl Özel İdare Genel Sekreteri

Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan YARAR

Yönetim Kurulu Üyesi

Hakan BEKTAŞ

 

  

 

 

 

 

Müteşebbis Heyet : OSB Kuruluş Protokolünün, ‘Kuruluş’ başlıklı 3üncü maddesine göre belirlenen oniki asıl ve oniki yedek üyenin isimleri ve temsil ettikleri kurumlar aşağıda belirtilmiştir.
 

KURUCU MÜTEŞEBBİS HEYET ASIL ÜYELERİ

TEMSİL ETİKLERİ KURUM VE KURULUŞ

Başkan Kemal YURTNAÇ (Vali)

 İl Özel İdaresi

Başkan V. Kazım ARSLAN

Yozgat Belediyesi

Üye Turgay KARGI

Yozgat Belediyesi

Üye Hasan YARAR

Yozgat Belediyesi

Üye Serdar ARSLAN

Yozgat Belediyesi

Üye Aydın BACAKSIZ

Yozgat Belediyesi

Üye Muammer YANIK

İl Özel İdaresi

Üye Ali Fuat FİDAN

İl Özel İdaresi

Üye Bünyamin ERKOÇ

İl Özel İdaresi

Üye Haşmet METE

İl Özel İdaresi

Üye Hakan BEKTAŞ

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası

Üye İbrahim DURAK

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası

Üye Hasan KARACA

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası

Üye Hakan ALIMLI

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası

Üye Ahmet ALKAN

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası

 

Yönetim Kurulu : Yönetim kurulu, müteşebbis heyetin en az dört kendi üyeleri arasından olmak üzere seçmiş olduğu beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Beşinci üye; Müteşebbis Heyetin teklifi Bakanlığın uygun görüşü ile bölge müdürü olabilir. Kredi kullanan OSB’lerde ise beşinci üyelik için görevlendirme Bakanlığın ilgili Genel Müdürlüğü tarafından yapılır. 
Beş asıl ve beş yedek üyenin isimleri ve temsil ettikleri kurum ve kuruluşlar aşağıda gösterilmiştir.

ASIL ÜYELER

Başkan Kemal YURTNAÇ (Vali)

Başkan V.Kazım ARSLAN

Üye Hakan BEKTAŞ

Üye Muammer YANIK

Üye Hasan YARAR
 

Denetim Kurulu: Denetim Kurulu, müteşebbis heyetin kendi üyeleri arasından seçeceği iki asıl ve iki yedek üyeden oluşur. Denetim kurulu asıl ve yedek üyelerin isimleri ve temsil ettikleri kurum ve kuruluşlar aşağıda gösterilmiştir.

ASIL ÜYELER

Turgay KARGI

Üye Ahmet ALKAN

Yozgat OSB Saray/ YOZGAT

0.354 558 11 91

0.354 558 11 72

info@yozgatosb.net